TYÖHYVINVOINTIA JA TULOKSIA

YRITYKSILLE

Työhyvinvointi ja yrityksen tuloksellisuus perustuvat hyvinvoiviin yksilöihin. Työntekijöistä huoltapitäminen onkin tärkeää myös silloin, kun asiat ovat hyvin.

 

Ymmärrys ihmisestä, hänessä piilevästä potentiaalista ja vallalla olevista ajatusmalleista auttaa yrityksiä jatkuvasti uusiutuvassa työelämässä ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Mielen voima ja voimaa kehittävä henkinen valmennus tunnustetaankin menestystekijäksi jo useissa yrityksissä ja organisaatioissa.

 

Positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva yritysvalmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ennaltaehkäisemään ongelmia sekä tukemaan yksilöiden ja tiimien voimavaroja ja vahvuuksia, yksilöiden välistä vuorovaikutusta sekä tavoitteiden saavuttamista.

Valmennusten tavoitteena on usein myös erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen sekä tarvittaessa, varsinkin muutostilanteissa, ajatusten ja uskomusten muuttaminen. Sekä yksilön että yrityksen tulevaisuuteen voi vaikuttaa vaikuttamalla siihen miten kukin asioista ajattelee.

 

Valmennuksen avulla:

 • Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy

 • Yksilö/tiimi oivaltaa voimavaransa ja vahvuutensa

 • Usko omaan osaamiseen ja rohkeus tarttua asioihin paranee

 • Itsensä johtamisen taidot kehittyvät

 • Ajanhallinta kehittyy ja stressi vähenee.

 • Ymmärrys muita kohtaan lisääntyy ja vuorovaikutustaidot paranevat

 • Tiimityöskentelytaidot kehittyvät

 • Työilmapiiri paranee

 • Valmennettava oppii motivoimaan sekä itseään että muita kohti yhteisiä tavoitteita

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy

 • Tuottavuus lisääntyy

 

Kaikki valmennuksemme suunnitellaan yksilöllisesti yrityksenne tarpeiden mukaisesti mm. lisäämään työhyvinvointia, vahvistamaan työntekijöiden voimavaroja tai avartamaan näkökulmia esimerkiksi tulevaan muutokseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää työhyvinvointia lisäävistä yritysvalmennuksistamme!

HAPPY PEOPLE

 • Facebook
 • Instagram