TAVOITTEISTA TOTTA

VALMENNUS

Valmennus eli coaching

Valmennus eli coaching on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa valmentaja auttaa yksilöä/ryhmää tiedostamaan omia vahvuuksiaan, kehittämään niitä ja saavuttamaan tavoitteitaan. Valmennuksessa keskitytään ongelmien sijaan niiden ratkaisuihin.

Valmennuksen avulla valmennettava voi kasvattaa tietoisuuttaan ajatuksistaan ja toiminnastaan ja löytää tiedostamattamasta mielestään oivalluksia, joiden myötä muuttaa ajatuksiaan, käyttäytymistään ja suhtautumistaan elämään. Valmennus auttaa kirkastamaan tavoitteita ja luomaan onnistumisia.

 

Valmennus lähtee aina asiakkaan tarpeista. Valmentaja ei neuvo vaan auttaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettavaa oivaltamaan olennaisen ja löytämään omat voimavaransa ja tarvittavat ratkaisunsa.

Valmennuksen myötä yksilön itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa paranee. Valmennettavan kyky löytää sisäinen motivaatio ja rakentaa toimintasuunnitelma kohti omia tavoitteita tai unelmia vahvistuu.

 

Valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa, kognitiivista käyttäytymistiedettä ja NLP:tä (Neurolingvistinen prosessointi), joka on joukko mielen toimintaan liittyviä menetelmiä, jotka auttavat saamaan aikaan positiivisia muutoksia valmennettavan ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Valmennus voidaan tehdä kasvotusten, puhelimitse tai Skypellä. Valmennukset voidaan toteuttaa joko yksilövalmennuksina tai ryhmässä.

Valmennus sopii sekä yksityishenkilöille että organisaatioille.

HAPPY PEOPLE

  • Facebook
  • Instagram