HAPPY PEOPLE AT WORK

hyvinvointikonsepti työpaikoille

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuetu.

 

Valmennuksen avulla työntekijät voivat löytää itsestään uusia voimavaroja, saada lisää energiaa, iloa ja luovuutta työntekoon sekä oppia ymmärtämään paremmin itseä ja muita.

Tietoisuuden lisääntyminen omasta ja työtovereiden ajattelusta auttaa hallitsemaan tunteita ja ajatuksia, mikä heijastuu myös työpaikan ilmapiiriin.

 

Hyvin kommunikoivassa työympäristössä on helpompi tehdä tulosta ja saavuttaa onnistumisiaItseään arvostava työntekijä yltää myös parempiin suorituksiin ja hänelle asetettuihin tavoitteisiin.

 

HAPPY PEOPLE AT WORK -valmennus on iloa ja energiaa antavaa ja tapahtuu erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla, joiden tarkoituksena on tuottaa valmennettaville oivalluksia omasta ajattelusta, toiminnasta ja toimintaa kenties rajoittavista uskomuksista.

 

Valmennuksissa käytetään mm. NLP:tä, mindfulnessia ja positiivista psykologiaa.

 

Valmennukset suunnitellaan yhdessä yritysjohdon kanssa yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Valmennus tapahtuu joko ryhmä- tai yksilövalmennuksina noin kerran kuukaudessa. Valmennuspakettiin voidaan yrityksen toiveiden mukaisesti sisällyttää myös fyysisiä aktiviteetteja, rentoutumisharjoituksia tai elämyksellisiä tapahtumia.

YrittäjÄlle

Yrittäjälle HAPPY PEOPLE tarjoaa oman, yrittäjistä koostuvan valmennusryhmän henkilökohtaisen kasvun ja itsensä johtamisen tueksi. Ryhmässä on tilaisuus tavata muita yrittäjiä ja vaihtaa ajatuksia sekä saada tukea ja kannustusta. Puhumalla toisten samassa tilanteessa olevien kanssa, asiat yleensä selkiytyvät ja helpottuvat. Yhdessä on myös helpompi keksiä uusia ideoita ja löytää inspiraation lähteitä.

Valmennuksen TavoitTEENA

yrityksen menestyminen ja kasvu

  Valmennuksen myötä työntekijöiden

- hyvinvointi lisääntyy
- itsetunto ja itsearvostus vahvistuvat
- muiden erilaisuutta on helpompi ymmärtää
- ajatus- ja toimintamallit selkiytyvät
- henkilökohtaiset vahvuudet kehittyvät
- motivaatiotavat vahvistuvat

- tavoitteet kirkastuvat
- on helpompi selviytyä muutostilanteista
- elämänilo ja positiivisuus lisääntyvät

- työteho paranee

- sairaspoissaolot vähenevät

 

 

Valmennuksen kesto

Valmennukset voivat tapahtua joko kerta- tai sarjavalmennuksina. Pysyvimpiin tuloksiin kuitenkin päästään, kun valmennus tapahtuu pidemmällä aikavälillä, joten suosittelemme joko säännöllistä, pitkäkestoista valmennusta tai 10 kerran pakettia.

HAPPY PEOPLE

  • Facebook
  • Instagram