HAPPY PEOPLE:N TARINA

Ennen ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi kouluttautumistani, toimin pitkään yritysmaailmassa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jo tuolloin huomioni kiinnittyi usein siihen, että eri kulttuureista ja toimintatavoista huolimatta, ihmisten peruskäyttäytyminen oli samanlaista.
Elin unelmaelämääni, mutta eteeni sattunut henkilökohtainen rankka elämänvaihe, sai miettimään itseä ja elämää syvemmältä. Vaikka on olemassa paljon asioita, jotka tapahtuvat meistä riippumatta ja joista emme voi päättää, voimme kuitenkin itse valita, miten suhtaudumme näihin asioihin ja miten jatkamme muuttuneissa olosuhteissa eteenpäin.
Ihmisen asenteet ja ajatukset vaikuttavat toimintaan ja hyvinvointiin sekä kotona että työpaikalla, olimme sitten missä päin maapalloa tahansa. Omiin ajatuksiin ja asenteisiin on kuitenkin mahdollista itse vaikuttaa ja sitä kautta muuttaa omaa toimintaansa ja hyvinvointiaan.
Erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla tapahtuvan HAPPY PEOPLE -ryhmävalmennuksen tarkoituksena on NLP:tä, mindfulnessia ja positiivista psykologiaa sekä kognitiivista kolmiota ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa hyödyntäen lisätä tietoisuutta, laajentaa näkökulmia ja synnyttää oivalluksia. Valmennus auttaa kehittymään sekä yksilönä että perheen- ja työyhteisön jäsenenä.
Niina Niemi, FM, LCF Life Coach®,
NLP Practitioner,
HAPPY PEOPLE:n perustaja
niina.niemi@happypeople.fi
+358(0)50 340 3407

HAPPY PEOPLE:n avulla haluan tarjota jokaiselle mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. Omien voimavarojen, ajatusten ja tunteiden kohtaaminen vahvistaa itseluottamusta ja armollisuutta itseään kohtaan. Jokaisen olisi joskus, arjen kiireistä huolimatta, hyvä pysähtyä miettimään "kuka minä olen ja mitä minä itse elämältäni haluan". Tähän HAPPY PEOPLE -ryhmätapaamiset luovat turvallisen ja luotettavan ympäristön sekä valmentajan ja oman ryhmän tuen.

 

Toivon HAPPY PEOPLE:n voivan auttaa asiakkaitani heidän matkallaan kohti unelmiaan, antoisampaa vuorovaikutusta, parempaa itsensä tuntemista ja omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä.
 

HAPPY PEOPLE

  • Facebook
  • Instagram