Yrityksen hyvinvointi ja tuloksellisuus lähtee hyvinvoivista yksilöistä. Työntekijöistä huoltapitäminen on tärkeää myös silloin, kun asiat ovat hyvin.

 

Positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ennaltaehkäisemään ongelmia sekä tukemaan yksilöiden ja tiimien voimavaroja, vahvuuksia ja vuorovaikutusta.

Valmennuksen tavoitteena voi olla ajatusten ravistelu, erilaisten ajattelutapojen avaaminen sekä tarvittaessa myös ajatusten ja uskomusten muuttaminen. Sekä yksilön että yrityksen tulevaisuuteen voi vaikuttaa vaikuttamalla siihen miten kukin asioista ajattelee.

Valmennuksen avulla voidaan myös edistää itseohjautuvuutta, sisäistä motivaatiota sekä ajanhallintaa ja auttaa työntekijöitä keskittymään oikeisiin, yritykselle tärkeisiin asioihin.

Valmennus myös lisää ymmärrystä muunlaisista kuin itselle tutuista ajatusmalleista. Ymmärryksen lisääntyminen parantaa yksilöiden välistä vuorovaikutusta ja vaikuttaa siten positiivisesti työilmapiiriin ja parhaimmassa tapauksessa koko yrityksen tulokseen.

Kaikki valmennuksemme suunnitellaan yksilöllisesti yrityksenne tarpeiden mukaisesti mm. lisäämään työhyvinvointia, vahvistamaan työntekijöiden voimavaroja tai avartamaan näkökulmia esimerkiksi tulevaan muutokseen.

  Valmennuksen myötä työntekijöiden

- hyvinvointi lisääntyy
- itsetunto ja itsearvostus vahvistuvat
- muiden erilaisuutta on helpompi ymmärtää
- ajatus- ja toimintamallit selkiytyvät
- henkilökohtaiset vahvuudet kehittyvät
- motivaatiotavat vahvistuvat

- tavoitteet kirkastuvat
- on helpompi selviytyä muutostilanteista
- elämänilo ja positiivisuus lisääntyvät

- työteho paranee

- sairaspoissaolot vähenevät

 

 

HAPPY PEOPLE

  • Facebook
  • Instagram