KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA

HAPPY PEOPLE -ratkaisukeskeistä valmennusta

HAPPY PEOPLE tarjoaa ratkaisukeskeistä valmennusta yrityksille ja yksityishenkilöille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi Turussa ja sen lähikunnissa.

 

Valmennuksen avulla valmennettavat oppivat tuntemaan itsensä paremmin ja voivat kirkastaa itsessään piileviä voimavaroja ja vahvuuksia. Itsetuntemuksen lisääntyessä vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa paranee ja kyky rakentaa toimintasuunnitelma kohti omia tavoitteita ja unelmia vahvistuu.

 

Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itsestään ja omasta toiminnastaan vastuun kantava ja elämästään nauttiva ihminen.

Parhaimmillaan valmennuksella voidaan vaikuttaa myös työhyvinvointiin, jolloin työssä viihtyminen ja työn tuloksellisuus paranevat. Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena onkin usein motivaation ja työnilon löytäminen ja niiden vaaliminen.

HAPPY PEOPLE

  • Facebook
  • Instagram