HAPPY PEOPLE

Niina Niemi

FM, Coach

+358 50 340 3407

KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA

HAPPY PEOPLE

HAPPY PEOPLE tarjoaa ratkaisukeskeistä valmennusta yrityksille ja yksityishenkilöille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.

 

Valmennuksen avulla valmennettavat oppivat tuntemaan itsensä paremmin ja voivat kirkastaa itsessään piileviä voimavaroja ja vahvuuksia. Itsetuntemuksen lisääntyessä vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa paranee ja kyky rakentaa toimintasuunnitelma kohti omia tavoitteita ja unelmia vahvistuu.

 

Valmennuksen tavoitteena on hyvinvoiva, itsestään ja omasta toiminnastaan vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.

 

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on usein myös motivaation ja työnilon löytäminen ja sen vaaliminen. Parhaimmillaan valmennus vaikuttaa työssä viihtymiseen ja työn tuloksellisuuteen.